Pertanyaan?   +603-8925 2392

Program Pengajian KDH

Senarai Program Pengajian KDH

Senarai program-program yang ditawarkan oleh kami di KDH.

Pengajian Pengurusan & Muamalah

Pengajian Diploma Takaful KDH

Diploma Takaful

Diploma Takaful yang ditawarkan oleh KDH ini dibangunkan khusus untuk melengkapkan pelajar-pelajar dengan

 • Sepenuh Masa: 2 Tahun 1/2 Setengah
 • Modular: 3 Tahun
Maklumat Lanjut
Diploma Muamalat KDH

Diploma Muamalat

Diploma Muamalat merupakan salah satu program pengajian yang ditawarkan oleh KDH untuk memberikan pendedahan kepada

 • Sepenuh Masa: 2 Tahun 1/2 Setengah
 • Modular: 3 Tahun
Maklumat Lanjut
Diploma Perakaunan KDH

Diploma Perakaunan

Diploma Perakaunan yang ditawarkan oleh KDH telah melahirkan graduan yang berupaya memiliki pengetahuan dan

 • Sepenuh Masa: 2 Tahun 1/2 Setengah
 • Modular: 3 Tahun
Maklumat Lanjut

Pengajian Syariah

Diploma Usuluddin

Diploma Usuluddin yang ditawarkan di KDH bertujuan untuk mendedahkan pelajar-pelajar bagi mendalami bidang-bidang

 • Sepenuh Masa: 2 Tahun 1/2 Setengah
 • Modular: 3 Tahun
Maklumat Lanjut
Diploma Pengajian Syariah Kolej Dar al-Hikmah

Diploma Pengajian Syariah

Diploma Pengajian Syariah daripada KDH merupakan kursus yang memberi fokus terhadap pembinaan kemahiran pelajar di

 • Sepenuh Masa: 2 Tahun 1/2 Setengah
 • Modular: 3 Tahun
Maklumat Lanjut

Pengajian Pendidikan

Diploma Psikologi KDH

Diploma Psikologi

Diploma Psikologi di KDH bertujuan untuk mendedahkan pelajar-pelajar kepada pengetahuan asas dan teori di dalam

 • Sepenuh Masa: 2 Tahun 1/2 Setengah
 • Modular: 3 Tahun
Maklumat Lanjut
Diploma Kaunseling KDH

Diploma Kaunseling

Diploma Kaunseling menawarkan pengajian dalam bidang Kaunseling pada peringkat Diploma. Pembelajaran menggunakan

 • Sepenuh Masa: 2 Tahun 1/2 Setengah
 • Modular: 3 Tahun
Maklumat Lanjut
Diploma Pra Sekolah KDH

Diploma Perguruan Pra Sekolah

Diploma Perguruan Pra Sekolah ini dibangunkan untuk melengkapkan pelajar-pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran

 • Sepenuh Masa: 2 Tahun 1/2 Setengah
 • Modular: 3 Tahun
Maklumat Lanjut