Pertanyaan?   +603-8925 2392

Program Pengajian KDH

Senarai Program Pengajian KDH

Senarai program-program yang ditawarkan oleh kami di KDH.

Pengajian Pengurusan & Muamalah

Diploma Muamalat KDH

Diploma Muamalat (N/345/4/0772)(03/2020)

 • Sepenuh Masa: 2 Tahun 1/2 Setengah
 • Modular: 3 Tahun
Maklumat Lanjut
Diploma Perakaunan KDH

Diploma Perakaunan (R/344/4/0397)(10/2020)

 • Sepenuh Masa: 2 Tahun 1/2 Setengah
 • Modular: 3 Tahun
Maklumat Lanjut

Pengajian Syariah

Diploma Usuluddin (R/221/4/0163)(08/2020)

 • Sepenuh Masa: 2 Tahun 1/2 Setengah
 • Modular: 3 Tahun
Maklumat Lanjut
Diploma Pengajian Syariah Kolej Dar al-Hikmah

Diploma Pengajian Syariah (R/221/4/0164)(08/2020)

 • Sepenuh Masa: 2 Tahun 1/2 Setengah
 • Modular: 3 Tahun
Maklumat Lanjut

Pengajian Pendidikan

Diploma Psikologi KDH

Diploma Psikologi (R/311/4/0059)(08/2020)

 • Sepenuh Masa: 2 Tahun 1/2 Setengah
 • Modular: 3 Tahun
Maklumat Lanjut
Diploma Kaunseling KDH

Diploma Kaunseling (R2/762/4/0048)(02/2024)

 • Sepenuh Masa: 2 Tahun 1/2 Setengah
 • Modular: 3 Tahun
Maklumat Lanjut
Diploma Pra Sekolah KDH

Diploma Perguruan Pra Sekolah (N/143/4/0120)(07/2021)

 • Sepenuh Masa: 2 Tahun 1/2 Setengah
 • Modular: 3 Tahun
Maklumat Lanjut