Pertanyaan?   +603-89121608

Profil Korporat KDH

Selamat Datang ke Kolej Dar al-Hikmah!

KDH mula beroperasi pada tahun 1989 dan KDH merupakan antara kolej swasta Islam yang terawal ditubuhkan di Malaysia.

Matlamat KDH adalah untuk membangun tradisi ilmu memugar kegemilangan Tamadun Islam dan menjadikan Islam sebagai cara hidup.

Bagi memenuhi hasrat itu KDH menyediakan kursus-kursus asas Islam sebagai subjek wajib kolej dan menggabungkannya dengan program profesional/akademik untuk melahirkan sumber manusia yang beriman, berilmu, berketrampilan, berakhlak, komited dan berdaya maju.

Pengalaman 29 Tahun
Melahirkan tenaga professional Islam yang mampu membimbing masyarakat ke arah yang lebih baik.

Pengiktirafan MQA
Tawaran program yang berdaya saing, berkualiti serta memenuhi perakuan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).

Gaya Hidup Islamik
Menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif-damai, tenang dan bebas dari gangguan hiruk-pikuk kekotaan.

PROGRAM PENGAJIAN DI KDH

Senarai pilihan program-program pengajian yang ditawarkan di KDH!

Diploma Usuluddin (R/221/4/0163)(08/2020)

 • Sepenuh Masa: 2 Tahun 1/2 Setengah
 • Modular: 3 Tahun
Daftar Sekarang
Diploma Pengajian Syariah Kolej Dar al-Hikmah

Diploma Pengajian Syariah (R/221/4/0164)(08/2020)

 • Sepenuh Masa: 2 Tahun 1/2 Setengah
 • Modular: 3 Tahun
Daftar Sekarang
Diploma Muamalat KDH

Diploma Muamalat (N/345/4/0772)(03/2020)

 • Sepenuh Masa: 2 Tahun 1/2 Setengah
 • Modular: 3 Tahun
Daftar Sekarang
Diploma Perakaunan KDH

Diploma Perakaunan (R/344/4/0397)(10/2020)

 • Sepenuh Masa: 2 Tahun 1/2 Setengah
 • Modular: 3 Tahun
Daftar Sekarang
Diploma Psikologi KDH

Diploma Psikologi (R/311/4/0059)(08/2020)

 • Sepenuh Masa: 2 Tahun 1/2 Setengah
 • Modular: 3 Tahun
Daftar Sekarang
Diploma Kaunseling KDH

Diploma Kaunseling (R2/762/4/0048)(02/2024)

 • Sepenuh Masa: 2 Tahun 1/2 Setengah
 • Modular: 3 Tahun
Daftar Sekarang
Diploma Pra Sekolah KDH

Diploma Perguruan Pra Sekolah (N/143/4/0120)(07/2021)

 • Sepenuh Masa: 2 Tahun 1/2 Setengah
 • Modular: 3 Tahun
Daftar Sekarang