Pertanyaan?   +603-8925 2392

Profil Korporat KDH

Selamat Datang ke Kolej Dar al-Hikmah!

KDH mula beroperasi pada tahun 1989 dan KDH merupakan antara kolej swasta Islam yang terawal ditubuhkan di Malaysia.

Matlamat KDH adalah untuk membangun tradisi ilmu memugar kegemilangan Tamadun Islam dan menjadikan Islam sebagai cara hidup.

Bagi memenuhi hasrat itu KDH menyediakan kursus-kursus asas Islam sebagai subjek wajib kolej dan menggabungkannya dengan program profesional/akademik untuk melahirkan sumber manusia yang beriman, berilmu, berketrampilan, berakhlak, komited dan berdaya maju.

Pengalaman 29 Tahun
Melahirkan tenaga professional Islam yang mampu membimbing masyarakat ke arah yang lebih baik.

Pengiktirafan MQA
Tawaran program yang berdaya saing, berkualiti serta memenuhi perakuan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).

Gaya Hidup Islamik
Menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif-damai, tenang dan bebas dari gangguan hiruk-pikuk kekotaan.

Yuran Berpatutan
Yuran Pengajian bermula serendah RM13,810 dan bantuan pendidikan ditawarkan bagi pelajar yang layak.

PROGRAM PENGAJIAN DI KDH

Senarai pilihan program-program pengajian yang ditawarkan di KDH!

Diploma Usuluddin

Diploma Usuluddin yang ditawarkan di KDH bertujuan untuk mendedahkan pelajar-pelajar bagi mendalami bidang-bidang

 • Sepenuh Masa: 2 Tahun 1/2 Setengah
 • Modular: 3 Tahun
Daftar Sekarang
Diploma Pengajian Syariah Kolej Dar al-Hikmah

Diploma Pengajian Syariah

Diploma Pengajian Syariah daripada KDH merupakan kursus yang memberi fokus terhadap pembinaan kemahiran pelajar di

 • Sepenuh Masa: 2 Tahun 1/2 Setengah
 • Modular: 3 Tahun
Daftar Sekarang
Pengajian Diploma Takaful KDH

Diploma Takaful

Diploma Takaful yang ditawarkan oleh KDH ini dibangunkan khusus untuk melengkapkan pelajar-pelajar dengan

 • Sepenuh Masa: 2 Tahun 1/2 Setengah
 • Modular: 3 Tahun
Daftar Sekarang
Diploma Muamalat KDH

Diploma Muamalat

Diploma Muamalat merupakan salah satu program pengajian yang ditawarkan oleh KDH untuk memberikan pendedahan kepada

 • Sepenuh Masa: 2 Tahun 1/2 Setengah
 • Modular: 3 Tahun
Daftar Sekarang
Diploma Perakaunan KDH

Diploma Perakaunan

Diploma Perakaunan yang ditawarkan oleh KDH telah melahirkan graduan yang berupaya memiliki pengetahuan dan

 • Sepenuh Masa: 2 Tahun 1/2 Setengah
 • Modular: 3 Tahun
Daftar Sekarang
Diploma Psikologi KDH

Diploma Psikologi

Diploma Psikologi di KDH bertujuan untuk mendedahkan pelajar-pelajar kepada pengetahuan asas dan teori di dalam

 • Sepenuh Masa: 2 Tahun 1/2 Setengah
 • Modular: 3 Tahun
Daftar Sekarang
Diploma Kaunseling KDH

Diploma Kaunseling

Diploma Kaunseling menawarkan pengajian dalam bidang Kaunseling pada peringkat Diploma. Pembelajaran menggunakan

 • Sepenuh Masa: 2 Tahun 1/2 Setengah
 • Modular: 3 Tahun
Daftar Sekarang
Diploma Pra Sekolah KDH

Diploma Perguruan Pra Sekolah

Diploma Perguruan Pra Sekolah ini dibangunkan untuk melengkapkan pelajar-pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran

 • Sepenuh Masa: 2 Tahun 1/2 Setengah
 • Modular: 3 Tahun
Daftar Sekarang