Pertanyaan?   +603-8925 2392

Penerbitan

Penerbitan KDH

Makalah Ilmiah Terbitan Kolej Dar al-Hikmah

JAWHAR – Jurnal Kajian Ketamadunan

Jilid 10 : Bilangan 1 & 2
Penulis : Akademi Kajian Ketamaduan
ISBN : ISSN 1675-8609
Harga : RM20.00

ILMU PERBANDINGAN AGAMA – Suatu Pengenalan

Sinopsis
Berbeza dengan buku-buku yang biasa ditulis dalam disiplin perbandingan agama, buku ini tidak meletakkan Islam sebagai perbandingan, ataupun menempatkannya ke dalam satu bab khas sebagai perbandingan. Sebaliknya, Islam sesuai dengan statusnya sebagai agama universal, yang bersifat meta vis a vis agama-agama lain. Justeru, Islam dihadirkan dalam semua bab untuk menyatakan pendiriannya terhadap agama- agama yang dibincangkan. Pembaca akan dapat menilai dan membuat kesimpulan sendiri tentang setiap maklumat mengenai agama yang diperolehi. Dengan menghadirkan Islam sekali gus ia dapat memenuhi kriteria sebuah buku perbandingan agama.

Satu lagi kelainan yang terdapat pada buku ini ialah huraian mengenai pertumbuhan agama dan hubungannya dengan Islam. Sebuah carta disediakan untuk memberi kefahaman mengenai kedudukan sebenar dari segi pentarikhan pertumbuhan Islam. Buku-buku perbandingan agama yang ditulis oleh orientalis Barat umumnya meletakkan Islam sebagai agama termuda yang lahir daripada tradisi Monoteis Yahudi (Hebrew monotheism). Namun dengan kehadiran buku ini, dapatlah membetulkan kesalahan fakta yang sudah berlalu ratusan tahun lamanya. Sebenarnya Islam sudah lahir bersama-sama kerasulan Nabi Adam dan Nabi Muhammad adalah penerus kepada segala para rasul yang membawa risalah yang sama iaitu Tawhid Islam.

Penulis : Ghazali Bin Basri
ISBN : 978-967-11110-1-7
Harga : RM22.00

Link Pembelian : https://shopee.com.my/(Buku-AKK)-Ilmu-Perbandingan-Agama-Suatu-Pengenalan-i.275792301.7440688260

ISLAM Dan MELAYU

Sinopsis
Perjuangan pemberdayaan bangsa harus berpaksi kepada konsep al-'izzah, kurnia keunggulan dari Allah kepada umat yang memenuhisyarat ketulenan iman.Keungulan hakiki ini hanya dapat diraih lewat agenda pembinaan watak bangsa berasaskan nilai kemakrufan. Untuk itu bangsa harus kembali mengakar pada tradisi Islaminya, di samping menyesuaikan diri seperlunya dengan realiti kini dan nanti.

Penulis : Siddiq Fadzil
ISBN : 978-967-1111-00-0
Harga : RM22.00

Pendidikan al-Hikmah Dan Misi Pencerahan: HIMPUNAN PIDATO KEPENDIDIKAN

Sinopsis
Buku dengan judul Pendidikan al-Hikmah dan Misi Pencerahan : Himpunan Pidato Kependidikan merupakan himpunan sebahagian pidato dan ucapan beliau di berbagai majlis yang menyentuh isu-isu kependidikan dengan maknanya yang luas dan Islami mencakup tema-tema kebudayaan, kebahasaan, gerakan Islam sehinggalah ke dialog ketamadunan. Sebahagian besar pidato beliau diucapkan di Majlis-majlis Konvokesyen Kolej Dar al-Hikmah dari tahun 2002 sehingga 2008. Sehingga kini, telah hampir tujuh tahun Dato’ Dr. Siddiq Fadzil memimpin Kolej Dar al-Hikmah dengan suatu visi unik yang digarap dari al-Qur’an dan tuntunan nabawi, “Pendidikan al-Hikmah”. Di kalangan orang-orang yang kenal rapat dengannya serta sahabat seangkatannya, beliau lebih dikenali sebagai “Ustaz Siddiq”, suatu gelar yang mencermin ciri keguruan dan kependidikan, lebih tinggi dan mulia dari mana-mana gelaran rasmi. Ucapan beliau dengan gaya retorika khas miliknya, sarat makna dan renungan, penuh dengan nasihat dan panduan, kaya dengan pandangan ikhlas dan bernas seorang ‘Guru Tua’, sering kali menarik perhatian para pendengar untuk turut sama menyelami makna, menggapai hakikat kata serta menghayati misi perjuangan kependidikan yang beliau hayati sepenuhnya. Inilah yang cuba dimanifestasikan melalui institusi pendidikan kerakyatan, Kolej Dar al-Hikmah (dahulunya dikenali Institut Pengajian Ilmu-ilmu Islam – IPI), sebuah institusi pendidikan yang telah menjangkau usianya yang kedua puluh pada tahun 2009 ini, dan sebagai tanda perjuangan pendidikan institusi kerakyatan ini dengan misi pencerahannya yang terus lestari, maka buku ini diterbitkan.

Diharapkan buku ini mampu menghilangkan kedahagaan para peminat wacana bernas, segar dan jujur kependidikan. “Pendidikan al-Hikmah adalah suatu lontaran idea penjenamaan sistem pendidikan alternatif keislaman. Al-Hikmah adalah kata yang cukup inspiring, padat dengan makna, sarat dengan nilai. Dalam al-Qur’an kita menemukan al-Íikmah sebagai kata yang selalu mengiringi al-kitab, khususnya dalam konteks misi pendidikan profetis (wa yu`allimuhum al-kitab wa al-Hikmah) … ia juga terkait dengan nama besar Luqman al-Hakeem, tokoh Qur’ani pengungkap pesan-pesan kependidikan… Kerana itu pesan-pesan kependidikan Luqman al-Hakeem itu seharusnya diangkat dan dimartabatkan sebagai asas pendidikan Islam dan sekaligus rumusan isi atau substance pendidikan. Atas asas inilah kita mewajarkan penjenamaan Pendidikan al-Hikmah — Siddiq Fadzil.

Penulis : Siddiq Fadzil
ISBN : 978-983-41872-6-2
Harga : RM15.00

LINTASAN SEJARAH BANGSA : JATI DIRI DAN PSIKIK MELAYU

Sinopsis
Melalui karyanya ini, Haji Ahmad Mohamad Said yang sememangnya bepengalaman luas di dalam dunia kependidikan di Malaysia, berusaha membedah sebab-musabab kemunculan masyarakat Melayu yang terbenam (submerged) dari ranah sejarah yang dalam. Melalui analisis sejarahnya serta penerapan kerangka pedagogy of the oppresed, beliau berusaha merungkai satu-persatu sebab musabab pembentukan psikik Melayu dengan segala momokan negatif seperti ‘Melayu Malas’, ‘Melayu mudah lupa’ dan banyak lagi. Mungkin kenyataan itu pahit tetapi itulah realiti sejarah. Proses penindasan dan pembodohan yang berlangsung sekian lama sama ada melalui pendidikan mahupun politik menyumbang kepada pembentukan jati diri dan psikik Melayu yang khusus itu. Ini dapat disorot pada perlaksanaan sistem feudal klasik yang menindas, penjajahan yang bertunjangkan kapitalisme dan seterusnya kelahiran ahli-ahli politik pasca penjajahan sebagai golongan neo-feudal, semuanya menyumbang ke arah mencorakkan masyarakat Melayu ‘terbenam’ itu. Tiada jalan lain melainkan umat Melayu perlu melakukan perubahan psikik dan keluar dari perangkap minda dan kesedaran palsu yang selama ini menjerat mereka. Semoga analisis sejarah dan cara pandang pendidikan kritis Haji Ahmad M. Said ditambah pula cadangan-cadangannya yang bernas dan mencerahkan dapat mencetuskan ‘conscientizacao’ seterusnya menggerakkan ‘revolusi psikik’ umat Melayu seluruhnya. Hakikat yang tidak dapat disembunyikan lagi ialah bahawa bangsa Melayu tidak kuat dan ternyata sedikit sebanyak kekuatan yang berbaki itu, terus menerus terhakis… Justeru itu kita perlu kejutkan diri kita dan seluruh bangsa kita, kepada hakikat pahit bahawa gambaran-gambaran muluk dan lambang-lambang kuasa yang kelihatan gagah itu sebenarnya sedang lompong dan di bawah tapak kaki kita terdapat arus keras yang sedang menghakis saki baki kekuatan yang masih ada. Seperti Highland Tower, segagah manapun kelihatan pada zahirnya, akhirnya ia menyembah bumi. Kita jangan diperangkap oleh ‘perasaan selamat yang palsu’ (false sense of consciosness) dan tertipu dengan simbol, retorika dan pesta.

Penulis : Ahmad Mohamad Said
ISBN : 978-983-41872-7-9
Harga : RM20.00

Link Pembelian : https://shopee.com.my/(Buku-AKK)-Jati-Diri-dan-Psikik-Melayu-i.275792301.3351945753

MENCARIK ILUSI MENGGAPAI REALITI : WACANA TASAWUF, TAREKAT & PEMIKIRAN KALAM IMAM AHMAD AL-SIRHINDI (971H/1563M-1034H/1624M)

Sinopsis
Di saat intelektualisme tasawuf pasca Ibn ‘ArabÊ didominasi oleh metafizik WaÍdat al-WujËd, muncul seorang tokoh yang mengkaji ulang dan mengkritik tradisi tersebut. Beliau ialah Imam AÍmad al-FarËqÊ al-SirhindÊ (971H/1563M -1034H/1624M) atau terkenal dengan panggilan Mujaddid al-Alf al-ThÉnÊ dan ImÉm RabbÉnÊ. Dengan kemampuan rohaniah dan ketajaman ilmiahnya, beliau telah mengkritik beberapa aspek ajaran WaÍdat al-WujËd lalu mengungkapkan semula pengalaman ‘Kesatuan’ tersebut dalam bahasa yang lebih menepati kehendak syariah. Pandangan alternatif yang dibangunkannya sering dijuluki dengan gelaran WaÍdat al-ShuhËd. Namun begitu, di sebalik kemasyhurannya, beliau masih kurang dikenali di Alam Melayu.

Justeru, karya yang diusahakan oleh Sdr. Mohd Nasir bin Mohd Tap, Pensyarah Pengajian Islam, Kolej Dar al-Hikmah yang juga Fellow Penyelidik di Akademi Kajian Ketamadunan ini dapatlah dianggap sebagai suatu usaha yang amat berharga khususnya bagi memperkenalkan aspek-aspek pemikiran tokoh penting tersebut. Kami merasa bertuah dapat menerbitkan buku ini yang berbobot dengan analisis ilmiahnya serta terperinci huraiannya. Semoga karya beliau ini dapat menambahkan lagi kepustakaan berbahasa Melayu khususnya di dalam bidang UÎËl al-DÊn dan Pemikiran Islam. Imam AÍmad bin ‘Abd al-AÍad al-FÉrËqÊ al-SirhindÊ (971H/1563M-1034H/1624M) yang juga dikenali sebagai Mujaddid al-Alf al-ThÉnÊ (Mujaddid Alaf Kedua) dan ImÉm RabbÉnÊ merupakan tokoh penting tasawuf. Kemasyhurannya sering dihubungkan dengan kritikannya terhadap fahaman WaÍdat al-WujËd. Beliau hidup di tengah-tengah krisis akidah dan pemikiran yang melanda umat Islam di India pada era pemerintahan Maharaja Akbar. Beliau tampil sebagai tokoh penyelamat umat dari serangan pemikiran liberal dan inklusivisme-pluralisme agama Din-i Ilahi yang dirasmikan sebagai ‘Agama Negara’ oleh Akbar. Begitu pentingnya tokoh ini, sehinggakan seseorang yang mengkaji perkembangan Islam di India tidak dapat mengabaikan keutamaannya sebagai perintis rantaian gerakan pembaharuan Islam yang membariskan tokoh-tokoh penting seperti ShÉh Waliyyu ‘LlÉh, ShÉh ‘Abd al-‘AzÊz al-DihlawÊ, Sayyid AÍmad ‘IrfÉn al-ShahÊd, ShÉh ‘Abd al-GhanÊ al-DihlawÊ, Sayyid AÍmad KhÉn, MuÍammad IqbÉl, Sayyid AbË al-A‘lÉ al-MawdËdÊ, Sayyid AbË al-×asan ‘AlÊ al-NadwÊ dan ramai lagi.

Penulis : Mohd Nasir Mohd Tap
ISBN : 978-983-41872-6-2
Harga : RM60.00