Pertanyaan?   +603-8925 2392

Kakitangan Pentadbiran

Kakitangan Pentadbiran KDH

Kenali mereka yang terlibat secara langsung dalam mentadbir Kolej Dar al-Hikmah.

En. Muhammad Haffiz Bin Muhamad Isa

Memangku Ketua Eksekutif / Pengarah Pengurusan & Perancangan Strategik

Wan Nursafuraa Binti Wan Mustafa

Penolong Pendaftar Kanan Akademik

Mohamad Ismail Bin Tadiap

Eksekutif Hal Ehwal Pelajar (Memangku)

Maznah Binti Hamzah

Pembantu Peribadi Ketua Eksekutif / Pen. Eksekutif Kanan

Zawati Binti Omar

Pen. Eks. Kanan Akademik & Peperiksaan

Norasmawati Binti Saad

Pembantu Peribadi Presiden / Pen. Eks. Sumber Manusia

Syahrul Rizal Bin Azmi

Penolong Eksekutif Hal Ehwal Pelajar Antarabangsa

Azanah Binti Abd. Kadir

Pembantu Tadbir (Kewangan)

Siti Hajar Binti Samian

Penolong Eksekutif Akademik

Sukry Fitri

Pen. Eksekutif Kemasukan & Rekod