Pertanyaan?   +603-8925 2392

Diploma Usuluddin

Diploma Usuluddin yang ditawarkan di KDH bertujuan untuk mendedahkan pelajar-pelajar bagi mendalami bidang-bidang yang berkaitan dengan Aqidah dan Tauhid. Di akhir program ini, pelajar-pelajar akan dapat memahami falsafah dan ideologi Islam dengan lebih mendalam.

Prospek Kerjaya

 • Berpeluang menjawat jawatan di mana-mana pejabat pentadbiran di sektor awam dan swasta.
 • Berpeluang mengisi guna tenaga di bidang Usuluddin seperti menjadi pendidik, pensyarah, guru agama dan sebagainya.
 • Berpeluang menjadi para da’ie yang berkelayakan dan berwibawa.
 • Berpeluang menyambung pengajian dalam bidang Usuluddin di peringkat yang lebih tinggi sehingga ke peringkat Sarjana (M.A) dan Doktor Falsafah (Ph.D).

Syarat Kemasukan

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan 3 Kepujian/ Kredit termasuk salah satu mata pelajaran Pengajian Islam (Pengajian Syariah Islamiiah/Pelajaran Al-Quran & Sunnah/Tasawur Islam) dan mempunyai asas Bahasa Arab atau setaraf dengannya.

Wajib MQA

 • Pengajian Malaysia – Kredit: 3

Major

 • Aqidah Islamiyah – Kredit: 3
 • Ulum al-quran – Kredit: 3
 • Ulum al-Hadith – Kredit: 3
 • Manusia dalam Al-Quran & Sunnah – Kredit: 3
 • Metadologi Dakwah – Kredit: 3
 • Penantar Tasawuf – Kredit: 3
 • Fenomenologi Keagamaan – Kredit: 3
 • Agama-Agama Dunia – Kredit: 3
 • Kepercayaan & Agama-Agama di Malaysia – Kredit: 3
 • Usul Tafsir – Kredit: 3
 • Akhlak & Keperibadian – Kredit: 3
 • Al-Quran & Penemuan Sains – Kredit: 3
 • Pengantar Ilmu Kalam – Kredit: 3
 • Pengantar Falsafah Islam – Kredit: 3
 • Pemikiran Islam Masa Kini – Kredit: 3
 • Firaq Islamiyyah – Kredit: 3
 • Falsafah Perundangan Islam – Kredit: 3

Wajib Kolej

 • Fiqh Islami – Kredit: 3
 • Peradaban Islam – Kredit: 3
 • Pengantar Pengurusan – Kredit: 3
 • Metodologi Penyelidikan – Kredit: 3
 • Projek Akhir/Latihan Industri – Kredit: 3
 • Ko-Kurikulum/Usrah – Kredit: 1

Bahasa

 • Bahasa Arab I – Kredit: 2
 • Bahasa Arab II – Kredit: 2
 • English Level I – Kredit: 2
 • English Level II – Kredit: 2
 • English Level III – Kredit: 2
 • English Level IV – Kredit: 2

Elektif

 • Subjek Pilihan- Kredit: 9

JUMLAH KESELURUHAN: 92 KREDIT

Yuran Pengajian (Pelajar Tempatan)

1) Yuran Pendaftaran ( Tidak Berulang )

 • Yuran Minggu Orientasi/Taaruf RM150.00 x 1 semester
 • Yuran Hemat Diri RM100.00 x 1 semester
 • Yuran Tag Nama RM50.00 x 1 semester
 • Yuran Sukan/Rekreasi/Jurnal RM200.00 x 1 semester
 • Yuran Kebajikan/Takaful RM300.00 x 1 semester

2) Yuran Pendaftaran ( Berulang Setiap Semester )

 • Yuran Pendaftaran RM 150.00 x 6 semester = RM900.00
 • Yuran HEP RM 50.00 x 6 semester = RM300.00
 • Yuran Perpustakaan RM 50.00 x 6 semester = RM300.00
 • Yuran Makmal Komputer RM50.00 x 6 semester = RM300.00
 • Yuran Peperiksaan RM200.00 x 6 semester = RM1,200.00

3) Yuran Pengajian ( RM110/Kredit )

 • Semester 01: RM110.00 x 15 Jam/Kredit = RM1,650.00
 • Semester 02: RM110.00 x 15 Jam/Kredit = RM1,650.00
 • Semester 03: RM110.00 x 16 Jam/Kredit = RM1,760.00
 • Semester 04: RM110.00 x 16 Jam/Kredit = RM1,760.00
 • Semester 05: RM110.00 x 15 Jam/Kredit = RM1,650.00
 • Semester 06: RM110.00 x 14 Jam/Kredit = RM1,540.00

4) Yuran Asrama ( RM600/Semester )

 • Semester 01 – 06: RM600.00 x 6 Semester = RM3,600

JUMLAH KESELURUHAN: RM17,410.00

* Jumlah ini tidak termasuk yuran “Basic Bahasa" :
Basic 1 Bahasa Inggeris – RM220.00
Basic 2 Bahasa Inggeris – RM220.00
Basic 1 Bahasa Arab – RM220.00
Basic 2 Bahasa Arab – RM220.00
Yuran ini perlu dibayar sekiranya pelajar perlu menduduki dahulu 'Basic Bahasa' sebelum mengikuti peringkat “Level'.