Pertanyaan?   +603-89121608

Diploma Perguruan Pra Sekolah (N/143/4/0120)(07/2021)

Sinopsis Program Diploma

Objektif program ini adalah untuk membina para pelajar yang menguasai ilmu pendidikan awal kanak-kanak yang luas serta mampu menyuburkan potensi dan kemahiran kanak-kanak dalam aspek fizikal, kognitif, emosi, dan pengamalan nilai-nilai murni. Selain itu program ini juga mampu menyediakan graduan yang berketrampilan sebagai pendidik dan warga kerja yang berkemahiran dalam memenuhi peranan mengajar, mendidik, mengasuh, memimpin, membentuk watak kanak-kanak serta mengurus institusi pendidikan awal kanak-kanak dengan berkesan.

Hasil Pembelajaran Program (Programme Outcome)

 1. Memiliki pengetahuan dan kefahaman luas tentang asas-asas bidang pendidikan awal kanak-kanak.
 2. Berupaya merancang dan melaksanakan pembelajaran yang bersesuaian dengan tahap perkembangan kanak-kanak serta memupuk pembelajaran dan pembangunan mereka.
 3. Boleh menyedia dan mengekalkan persekitaran yang selamat dan sihat untuk perkembangan kanak-kanak.
 4. Mempamerkan komitmen terhadap profesionalisme pada nilai, sikap dan etika kerja.
 5. Dapat berkomunikasi secara efektif dengan kanak-kanak, rakan sekerja, keluarga dan komuniti
 6. Berupaya menggunakan kemahiran penyelesaian masalah, refleksi diri, kemahiran saintifik dan pemikiran kreatif dalam pendidikan awal kanak-kanak.
 7. Berupaya mengumpul, memilih dan menggunakan maklumat untuk meningkatkan pengetahuan pembelajaran awal kanal-kanak bagi pembangunan kendiri.
 8. Mempamerkan kemahiran asas pengurusan dan keusahawanan dalam latar persekitaran pendidikan awal kanak-kanak.

Kerjaya

 1. Guru / Pendidik Tadika

 2. Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat

 3. Pembantu Pengurusan Murid

 4. Pengasuh Taska

Syarat Kemasukan

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan 1 Kepujian/ Kredit atau setaraf dengannya.

Wajib MQA

 • Pengajian Malaysia – Kredit: 3

Wajib Elektif

 • Pengajian Islam – Kredit: 3
 • Pengantar Perakaunan- Kredit: 2

Major (Asas Pendidikan)

 • Falsafah Pendidikan – Kredit: 2
 • Psikologi Pendidikan – Kredit: 2
 • Pedagogi – Kredit: 3
 • Asas Bimbingan Kanak-Kanak – Kredit: 2
 • Penilaian Alternatif untuk Prasekolah – Kredit: 2
 • Pendidikan Islam untuk awal Kanak-Kanak – Kredit: 2

Major (Teras Perguruan)

 • Pendidikan Di Malaysia – Kredit: 3
 • Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif – Kredit: 2
 • English for Early Childhood – Kredit: 4
 • Praktikum – Kredit: 3
 • Pengurusan Sumber – Kredit: 3
 • Gerak kerja Ko-Kurikulum – Kredit: 1

Major (Pengkhususan)

 • Perkembangan Awal Kanak-Kanak – Kredit: 2
 • Pengesanan Perkembangan Awal Kanak-Kanak – Kredit: 2
 • Kurikulum Prasekolah – Kredit: 2
 • Aktiviti Pembelajaran Prasekolah – Kredit: 3
 • Pendekatan Teknik Dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak – Kredit: 2
 • Perancangan Penubuhan & Pengurusan Program Prasekolah – Kredit: 3
 • Keselamatan, Kesihatan & Pemakanan – Kredit: 2

JUMLAH KESELURUHAN: 54 KREDIT