Pertanyaan?   +603-8925 2392

Diploma Perakaunan

Diploma Perakaunan yang ditawarkan oleh KDH telah melahirkan graduan yang berupaya memiliki pengetahuan dan menunjukkan kemahiran dalam bidang perakaunan. Bidang perakaunan, yang juga diiktiraf sebagai bidang profesional di Malaysia, memerlukan tenaga kerja separa mahir sebagaimana yang dirancang untuk dihasilkan oleh KDH dalam memastikan pentadbiran organisasi dapat dijalankan dengan efisyen, serta rekod kewangan dikendalikan dengan tepat dan telus.

Ini bersesuaian ke arah membentuk negara Malaysia yang mengamalkan urustadbir korporat yang baik dan beretika.

Prospek Kerjaya

 • Penolong Pegawai di sektor awam
 • Penolong Akauntan
 • Penolong Auditor
 • Pembantu Perunding Kewangan Korporat
 • Pembantu Pegawai Kredit,
 • Pembantu Perunding Cukai,
 • Pembantu Perunding Zakat
 • Usahawan

Syarat Kemasukan

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan 3 Kepujian/ Kredit termasuk salah satu mata pelajaran berikut:
Matematik/Prinsip Akaun/Perdagangan/Ekonomi Asas atau setaraf dengannya.

Wajib MQA

 • Pengajian Malaysia – Kredit: 3

Major

 • Pengantar Perakaunan – Kredit: 3
 • Mikroekonomi – Kredit: 3
 • Makroekonomi – Kredit: 3
 • Perakaunan Kewangan I – Kredit: 3
 • Perakaunan Kewangan II – Kredit: 3
 • Perakaunan Kewangan III- Kredit: 3
 • Perakaunan Kewangan IV – Kredit: 3
 • Perakaunan Kos – Kredit: 3
 • Matematik Perniagaan – Kredit: 3
 • Introduction to Finance – Kredit: 3
 • Perakaunan Pengurusan – Kredit: 3
 • Percukaian – Kredit: 3
 • Pengauditan – Kredit: 3
 • Sistem Maklumat Perakaunan – Kredit: 3
 • Teori dan Amalan Perakaunan – Kredit: 3
 • Business Law – Kredit: 3
 • Personal Finance – Kredit: 3
 • Introduction to Statistics – Kredit: 3

Wajib Kolej

 • Fiqh Islami – Kredit: 3
 • Peradaban Islam – Kredit: 3
 • Pengantar Pengurusan – Kredit: 3
 • Metodologi Penyelidikan – Kredit: 3
 • Projek Akhir/Latihan Industri – Kredit: 3
 • Ko-Kurikulum/Usrah – Kredit: 1

Bahasa

 • Bahasa Arab I – Kredit: 2
 • Bahasa Arab II – Kredit: 2
 • English Level I – Kredit: 2
 • English Level II – Kredit: 2
 • English Level III – Kredit: 2
 • English Level IV – Kredit: 2

Elektif

 • Subjek Pilihan- Kredit: 3

JUMLAH KESELURUHAN: 91 KREDIT

Yuran Pengajian (Pelajar Tempatan)

1) Yuran Pendaftaran ( Tidak Berulang )

 • Yuran Minggu Orientasi/Taaruf RM150.00 x 1 semester
 • Yuran Hemat Diri RM100.00 x 1 semester
 • Yuran Tag Nama RM50.00 x 1 semester
 • Yuran Sukan/Rekreasi/Jurnal RM200.00 x 1 semester
 • Yuran Kebajikan/Takaful RM300.00 x 1 semester

2) Yuran Pendaftaran ( Berulang Setiap Semester )

 • Yuran Pendaftaran RM 150.00 x 6 semester = RM900.00
 • Yuran HEP RM 50.00 x 6 semester = RM300.00
 • Yuran Perpustakaan RM 50.00 x 6 semester = RM300.00
 • Yuran Makmal Komputer RM50.00 x 6 semester = RM300.00
 • Yuran Peperiksaan RM200.00 x 6 semester = RM1,200.00

3) Yuran Pengajian ( RM110/Kredit )

 • Semester 01: RM110.00 x 15 Jam/Kredit = RM1,650.00
 • Semester 02: RM110.00 x 15 Jam/Kredit = RM1,650.00
 • Semester 03: RM110.00 x 16 Jam/Kredit = RM1,760.00
 • Semester 04: RM110.00 x 16 Jam/Kredit = RM1,760.00
 • Semester 05: RM110.00 x 15 Jam/Kredit = RM1,650.00
 • Semester 06: RM110.00 x 14 Jam/Kredit = RM1,540.00

4) Yuran Asrama ( RM600/Semester )

 • Semester 01 – 06: RM600.00 x 6 Semester = RM3,600

JUMLAH KESELURUHAN: RM17,410.00

* Jumlah ini tidak termasuk yuran “Basic Bahasa" :
Basic 1 Bahasa Inggeris – RM220.00
Basic 2 Bahasa Inggeris – RM220.00
Basic 1 Bahasa Arab – RM220.00
Basic 2 Bahasa Arab – RM220.00
Yuran ini perlu dibayar sekiranya pelajar perlu menduduki dahulu 'Basic Bahasa' sebelum mengikuti peringkat “Level'.