Pertanyaan?   +603-8925 2392

Diploma Pengajian Syariah

Diploma Pengajian Syariah daripada KDH merupakan kursus yang memberi fokus terhadap pembinaan kemahiran pelajar di dalam bidang syariah. Kursus ini menggabungkan ilmu aqliah & ilmu naqliah, di mana para pelajar akan mengikuti subjek-subjek asas pengajian agama Islam bersama subjek-subjek khusus di dalam bidang Syariah.

Ini dibuat bagi melahirkan pelajar-pelajar yang berketerampilan dan berkemampuan memberi maklumat kepada masyarakat setempat.

Prospek Kerjaya

 • Penolong Pendaftar Mahkamah Syariah
 • Penolong Pendaftar Mahkamah Sivil
 • Penolong Pegawai Agama Majlis Ugama Islam
 • Penolong Pegawai Agama Jabatan Agama Islam
 • Organisasi seperti Tabung Haji, Pusat Kutipan Zakat, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dan lain-lain.

Syarat Kemasukan

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan 3 Kepujian/ Kredit termasuk salah satu mata pelajaran Pengajian Islam (Pengajian Syariah Islamiiah/Pelajaran Al-Quran & Sunnah/Tasawur Islam) dan mempunyai asas Bahasa Arab atau setaraf dengannya.

Wajib MQA

 • Pengajian Malaysia – Kredit: 3

Major

 • Madkhal ila Fiqh al-islami – Kredit: 3
 • Ulum al-ila Quran – Kredit: 3
 • Ulum al-Hadith – Kredit: 3
 • Mabadi'fi Usul al-fiqh – Kredit: 3
 • Turuq Istinbat al-Ahkam fi Usul al-fiqh – Kredit: 3
 • Fiqh ibadat – Kredit: 3
 • Fiqh Munakahat – Kredit: 3
 • Fiqh Jinayat – Kredit: 3
 • Fiqh Muamalat – Kredit: 3
 • Undang-undang Islam di Malaysia – Kredit: 3
 • Dirasah fi Ayat Al-Ahkam – Kredit: 3
 • Dirasah fi Hadith Al-Ahkam – Kredit: 3
 • Nizam Al-Qadha' – Kredit: 3
 • Tarikh Tashri' al-Islami – Kredit: 3
 • Siasah al-Syariah – Kredit: 3
 • Fiqh al-Wasaya al-Mawarith – Kredit: 3
 • Qawaid Fiqhiah – Kredit: 3
 • Fiqh Sirah – Kredit: 3
 • Falsafah Perundangan Islam – Kredit: 3

Wajib Kolej

 • Peradaban Islam – Kredit: 3
 • Pengantar Pengurusan – Kredit: 3
 • Metodologi Penyelidikan – Kredit: 3
 • Projek Akhir/Latihan Industri – Kredit: 3
 • Ko-Kurikulum/Usrah – Kredit: 1

Bahasa

 • Bahasa Arab I – Kredit: 2
 • Bahasa Arab II – Kredit: 2
 • Bahasa Arab III – Kredit: 2
 • Bahasa Arab IV – Kredit: 2
 • English Level I – Kredit: 2
 • English Level II – Kredit: 2
 • English Level III – Kredit: 2
 • English Level IV – Kredit: 2

Elektif

 • Subjek Pilihan- Kredit: 3

JUMLAH KESELURUHAN: 92 KREDIT

Yuran Pengajian (Pelajar Tempatan)

1) Yuran Pendaftaran ( Tidak Berulang )

 • Yuran Minggu Orientasi/Taaruf RM150.00 x 1 semester
 • Yuran Hemat Diri RM100.00 x 1 semester
 • Yuran Tag Nama RM50.00 x 1 semester
 • Yuran Sukan/Rekreasi/Jurnal RM200.00 x 1 semester
 • Yuran Kebajikan/Takaful RM300.00 x 1 semester

2) Yuran Pendaftaran ( Berulang Setiap Semester )

 • Yuran Pendaftaran RM 150.00 x 6 semester = RM900.00
 • Yuran HEP RM 50.00 x 6 semester = RM300.00
 • Yuran Perpustakaan RM 50.00 x 6 semester = RM300.00
 • Yuran Makmal Komputer RM50.00 x 6 semester = RM300.00
 • Yuran Peperiksaan RM200.00 x 6 semester = RM1,200.00

3) Yuran Pengajian ( RM110/Kredit )

 • Semester 01: RM110.00 x 15 Jam/Kredit = RM1,650.00
 • Semester 02: RM110.00 x 15 Jam/Kredit = RM1,650.00
 • Semester 03: RM110.00 x 16 Jam/Kredit = RM1,760.00
 • Semester 04: RM110.00 x 16 Jam/Kredit = RM1,760.00
 • Semester 05: RM110.00 x 15 Jam/Kredit = RM1,650.00
 • Semester 06: RM110.00 x 14 Jam/Kredit = RM1,540.00

4) Yuran Asrama ( RM600/Semester )

 • Semester 01 – 06: RM600.00 x 6 Semester = RM3,600

JUMLAH KESELURUHAN: RM17,410.00

* Jumlah ini tidak termasuk yuran “Basic Bahasa" :
Basic 1 Bahasa Inggeris – RM220.00
Basic 2 Bahasa Inggeris – RM220.00
Basic 1 Bahasa Arab – RM220.00
Basic 2 Bahasa Arab – RM220.00
Yuran ini perlu dibayar sekiranya pelajar perlu menduduki dahulu 'Basic Bahasa' sebelum mengikuti peringkat “Level'.