Pertanyaan?   +603-8925 2392

Diploma Kaunseling

Diploma Kaunseling menawarkan pengajian dalam bidang Kaunseling pada peringkat Diploma. Pembelajaran menggunakan bahasa pengantar Bahasa Melayu, Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris dengan nilai jam kredit keseluruhan adalah sebanyak 91. Pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk kuliah, tutorial, amali dan kerja lapangan. Program Diploma ini bertujuan untuk melahirkan graduan yang memiliki pengetahuan dalam kaunseling untuk membantu masyarakat secara separa profesional serta menjalankan tanggungjawab dan misi dakwah.

Prospek Kerjaya

 • Penolong Pegawai Psikologi
 • Pembantu Kaunselor
 • Pembantu Pegawai Anti Dadah
 • Penolong Pegawai Kebajikan Masyarakat
 • Penolong Pegawai Jabatan Agama Islam

Sedikit Fakta Mengenai Bidang Kaunseling

Pada tahun 2013 bilangan kaunselor berdaftar dengan Lembaga Kaunselor adalah seramai 5085 orang. Menurut Lembaga Kaunselor bilangan kaunselor yang berdaftar tersebut adalah masih rendah. Penawaran program ini dijangka akan dapat melahirkan lebih ramai kaunselor berdaftar di Malaysia.

Syarat Kemasukan

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan 3 Kepujian/ Kredit atau setaraf dengannya.

Wajib MQA

 • Pengajian Malaysia – Kredit: 3

Major

 • Pengantar Bimbingan & Kaunseling – Kredit: 3
 • Teori Kaunseling & Psikoterapi Teknik Kaunseling – Kredit: 3
 • Makmal Kaunseling Individu – Kredit: 3
 • Bimbingan dan Kaunseling Kerjaya – Kredit: 3
 • Kaunseling Kelompok – Kredit: 3
 • Kaunseling Keluarga – Kredit: 3
 • Kaunseling Pelbagai Budaya – Kredit: 3
 • Falsafah dan Etika Bimbingan Kaunseling – Kredit: 3
 • Pengantar Psikologi – Kredit: 3
 • Psikologi Perkembangan Manusia – Kredit: 3
 • Psikologi Sosial – Kredit: 3
 • Psikologi Personaliti – Kredit: 3
 • Psikologi Bilazim – Kredit: 3
 • Psikologi dalam Perspektif Islam – Kredit: 3
 • Statistik Untuk Sains Sosial – Kredit: 3
 • Ujian & Pengukuran dalam Sains Sosial – Kredit: 3
 • Manusia dalam Al-Quran & Sunnah – Kredit: 3

Wajib Kolej

 • Fiqh Islami – Kredit: 3
 • Peradaban Islam – Kredit: 3
 • Pengantar Pengurusan – Kredit: 3
 • Metodologi Penyelidikan – Kredit: 3
 • Praktikum Kaunseling – Kredit: 6
 • Ko-Kurikulum/Usrah – Kredit: 1

Bahasa

 • Bahasa Arab I – Kredit: 2
 • Bahasa Arab II – Kredit: 2
 • English Level I – Kredit: 2
 • English Level II – Kredit: 2
 • English Level III – Kredit: 2
 • English Level IV – Kredit: 2

Elektif

 • Subjek Pilihan- Kredit: 3

JUMLAH KESELURUHAN: 91 KREDIT

Yuran Pengajian (Pelajar Tempatan)

1) Yuran Pendaftaran ( Tidak Berulang )

 • Yuran Minggu Orientasi/Taaruf RM150.00 x 1 semester
 • Yuran Hemat Diri RM100.00 x 1 semester
 • Yuran Tag Nama RM50.00 x 1 semester
 • Yuran Sukan/Rekreasi/Jurnal RM200.00 x 1 semester
 • Yuran Kebajikan/Takaful RM300.00 x 1 semester

2) Yuran Pendaftaran ( Berulang Setiap Semester )

 • Yuran Pendaftaran RM 150.00 x 6 semester = RM900.00
 • Yuran HEP RM 50.00 x 6 semester = RM300.00
 • Yuran Perpustakaan RM 50.00 x 6 semester = RM300.00
 • Yuran Makmal Komputer RM50.00 x 6 semester = RM300.00
 • Yuran Peperiksaan RM200.00 x 6 semester = RM1,200.00

3) Yuran Pengajian ( RM110/Kredit )

 • Semester 01: RM110.00 x 15 Jam/Kredit = RM1,650.00
 • Semester 02: RM110.00 x 15 Jam/Kredit = RM1,650.00
 • Semester 03: RM110.00 x 16 Jam/Kredit = RM1,760.00
 • Semester 04: RM110.00 x 16 Jam/Kredit = RM1,760.00
 • Semester 05: RM110.00 x 15 Jam/Kredit = RM1,650.00
 • Semester 06: RM110.00 x 14 Jam/Kredit = RM1,540.00

4) Yuran Asrama ( RM600/Semester )

 • Semester 01 – 06: RM600.00 x 6 Semester = RM3,600

JUMLAH KESELURUHAN: RM17,410.00

* Jumlah ini tidak termasuk yuran “Basic Bahasa" :
Basic 1 Bahasa Inggeris – RM220.00
Basic 2 Bahasa Inggeris – RM220.00
Basic 1 Bahasa Arab – RM220.00
Basic 2 Bahasa Arab – RM220.00
Yuran ini perlu dibayar sekiranya pelajar perlu menduduki dahulu 'Basic Bahasa' sebelum mengikuti peringkat “Level'.