Pautan  
 
 
Facebook Rasmi KDH
facebook.com/kolej.dar.al.hikmah/
 
PORTAL KAKITANGAN
staff.hikmah.edu.my
 
PORTAL PELAJAR
student.hikmah.edu.my
 
Akademi Kajian Ketamadunan (AKK)
akk.hikmah.edu.my
 
Laman WEB Konvokesyen ke 22
konvo.hikmah.edu.my
 
Ministry of Higher Education
graduan.mohe.gov.my/v/
 
WebMail Dar Al Hikmah
mail.hikmah.edu.my
 
 
  1