Penerbitan
 
JAWHAR - Jurnal Kajian Ketamadunan
Jilid 10 : Bilangan 1 & 2 - Jun/Julai & Nov/Dis 2013
Lanjutan...
 
 
ILMU PERBANDINGAN AGAMA - Suatu Pengenalan
Buku Ilmu Perbandingan Agama: Suatu Pengenalan menghidangkan kepada para pembaca dengan maklumat asas mengenai agama-agama besar dunia. Maklumat asas tersebut dihurai secara fenomenologikal untuk membolehkan semua umat beragama dapat memahami agama masing-masing dan juga agama anutan orang lain.
Lanjutan...
 
 
ISLAM DAN MELAYU
Buku ISLAM Dan MELAYU: Martabat Umat dan Daulat Rakyat ini perlu menjadi koleksi anda sebagai membuka pandangan pembaca berkaitan usaha membina watak bangsa yang agung di tengah perbincangan bangsa begitu hangat dibicarakan. Buku ini menyerlahkan peranan islam dalam pembentukan jati diri, pandangan sarwa dan etos Melayu. Mengungkap sumbangan besar Islam kepada umat Melayu sehingga tanpa Islam, Melayu kehilangan segala-galanya. Justeru, Islamlah yang telah mengangkat daulat keinsanan mereka pada masa lalu, dan Islamlah yang menentukan martabat mereka pada masa mendatang.
Lanjutan...
 
[First] << 1 2 >> [Last]